نویسنده = محسن نجیمی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی واکسن تهیه‌شده از باکتری کشته‌شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم‌گذار نژاد هایلاین W36

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-87

10.35066/J040.2018.627

مجتبی میرزائی؛ محسن نجیمی؛ محمد جهانتیغ؛ فیروز ابراهیمی؛ عباس جمشیدیان؛ نرجس حسن فخرآبادی