نویسنده = حسن ممتاز
تعداد مقالات: 3
3. ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-43

زهرا حصیری؛ ابراهیم رحیمی؛ حسن ممتاز؛ آرمان روح افزا


شماره‌های پیشین نشریه