نویسنده = احسان نوروزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 16-25

احسان نوروزی؛ ولی اله کوهدار


شماره‌های پیشین نشریه