نویسنده = بابک خرمیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 76-81

مسعود طالب خان گروسی؛ بابک خرمیان؛ ایرج نوروزیان


شماره‌های پیشین نشریه