کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 3
2. مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 102-113

10.35066/J040.2018.780

محمدجواد بهزادی شهربابک


3. سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 70-78

10.35066/J040.2018.705

سید مصطفی پیغمبری؛ ریما مرشد؛ مهناز بازیار؛ آرین شریفی؛ اوستا صدرزاده