کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 6
1. مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 46-55

محمد جواد بهزادی شهربابک


3. مروری بر بیماری و شیوع ویروس اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea Virus) در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 96-108

سیوان ویسی؛ ابوالفضل حاجی بمانی شورکی


5. مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 102-113

10.35066/J040.2018.780

محمدجواد بهزادی شهربابک


6. سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 70-78

10.35066/J040.2018.705

سید مصطفی پیغمبری؛ ریما مرشد؛ مهناز بازیار؛ آرین شریفی؛ اوستا صدرزاده