کلیدواژه‌ها = کشتارگاه سنتی و صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت شترمرغ در کشتار سنتی و صنعتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-75

زهره مشاک؛ محمد سعید یارمند؛ علی مجدر لنگرودی


شماره‌های پیشین نشریه