کلیدواژه‌ها = ژن های مقاومت به تتراسایکلین
تعداد مقالات: 1

شماره‌های پیشین نشریه