تعداد مقالات: 42
1. ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

بهمن فاضلی نسب؛ محمد رهنما؛ سعید شهریاری


2. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

محمد رهنما؛ بهمن فاضلی نسب؛ ایوب مزارعی؛ سعید شهریاری


4. بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای (کوپه) استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

زهره مشاک؛ جواد روشنی


5. بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-24

جعفر حسین زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی؛ معین میرهزاری؛ عبدالهانی شجاعی


6. بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 16-25

احسان نوروزی؛ ولی اله کوهدار


7. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 10-14

جعفر حسین‌زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی


8. بررسی تأثیر مدت زمان نگهداری و برخی خصوصیات شیمیایی ماست بر ماندگاری باکتری های پروبیوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

ولی اله کوهدار؛ کوشا علی محمدی


13. ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-43

زهرا حصیری؛ ابراهیم رحیمی؛ حسن ممتاز؛ آرمان روح افزا


14. بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 36-46

سید عبدل حبیبی؛ مهدی سلطانی؛ سهراب احمدی وند؛ علی طاهری میرقائد


15. ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سا‌ل‌های 1391 تا 1396

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-35

سید محمد حسینی؛ محمد اسدی ایرایی؛ محمد مهدی یزدانی رستم؛ محمد جواد مشایخ‌نیا؛ محمدرضا رودکی‌سروندانی؛ امین آقاجانی


16. ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

محمد مهدی یزدانی رستم؛ سید محمد حسینی؛ محمد اسدی ایرایی؛ محمد جواد مشایخ نیا؛ محمدرضا رودکی سروندانی؛ امین آقاجانی


19. بررسی تأثیر مدت زمان نگهداری و برخی خصوصیات شیمیایی ماست بر ماندگاری باکتری‌های پروبیوتیک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 36-45

کوشا علی‌محمدی؛ ولی‌اله کوهدار


20. بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏های شهرستان خاش و حاشیه تفتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

مریم گنجعلی؛ ملیحه بخشی راویزی؛ داریوش سعادتی؛ فریبرز شریعتی شریفی


22. بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران.

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-62

جعفر حسین زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی؛ ام البنین قاسمیان کریک


23. بررسی بروز فصلی برخی از بیماری‌های دارای اهمیت اقتصادی در زنبورستان‏های شهرستان خاش و حاشیه تفتان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 46-56

ملیحه بخشی راویزی؛ مریم گنجعلی؛ داریوش سعادتی؛ فریبرز شریعتی شریفی


24. بهینه سازی استخراج لیپو پلی ساکارید سویه خشن بروسلا آبورتوس به روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

سعید عالمیان؛ آرمین کلانتری


25. مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 62-69

محمد مهدی رنجبر؛ محمد حسین بنی طبا بیدگلی؛ سعید عالمیان؛ نوید داداش پور دواچی


شماره‌های پیشین نشریه