تعداد مقالات: 60
3. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.35066/J040.2018.895

محمد رهنما؛ بهمن فاضلی نسب؛ ایوب مزارعی؛ علی شهریاری


5. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 10-14

10.35066/J040.2019.539

جعفر حسین‌زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی


7. بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 16-25

10.35066/J040.2018.363

احسان نوروزی؛ ولی اله کوهدار


8. بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-24

10.35066/J040.2018.165

جعفر حسین زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی؛ معین میرهزاری؛ عبدالهانی شجاعی


13. شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم‌خونی عفونی در بلدرچین‌های استان اصفهان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-31

10.35066/J040.2019.149

مجید غلامی آهنگران؛ آسیه احمدی دستگردی؛ محمدرضا شهیری


14. ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-35

10.35066/J040.2019.815

سید محمد حسینی؛ محمد اسدی ایرایی؛ محمد مهدی یزدانی رستم؛ محمد جواد مشایخ نیا؛ محمدرضا رودکی سروندانی؛ امین آقاجانی


15. ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-43

10.35066/J040.2018.603

زهرا حصیری؛ ابراهیم رحیمی؛ حسن ممتاز؛ آرمان روح افزا


16. بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 36-46

10.35066/J040.2018.707

سید عبدل حبیبی؛ مهدی سلطانی؛ سهراب احمدی وند؛ علی طاهری میرقائد


17. جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 32-40

10.35066/J040.2019.261

غلامرضا کریمی؛ حبیب الله پایکاری؛ شهلا ریواز؛ وحید نصیری؛ محمد عبدی گودرزی؛ محمدمهدی رنجبر


22. بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 46-56

10.35066/J040.2019.996

ملیحه بخشی راویزی؛ مریم گنجعلی؛ داریوش سعادتی؛ فریبرز شریعتی شریفی


24. بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران.

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-62

10.35066/J040.2018.299

ام البنین قاسمیان کریک؛ محمدرضا یوسفی؛ جعفر حسین زاده مرزناکی