تعداد مقالات: 47
-22. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.35066/J040.2018.895

محمد رهنما؛ بهمن فاضلی نسب؛ ایوب مزارعی؛ علی شهریاری


-20. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 10-14

10.35066/J040.2019.539

جعفر حسین‌زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی


-18. بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 16-25

10.35066/J040.2018.363

احسان نوروزی؛ ولی اله کوهدار


-17. بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-24

10.35066/J040.2018.165

جعفر حسین زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی؛ معین میرهزاری؛ عبدالهانی شجاعی


-12. شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم‌خونی عفونی در بلدرچین‌های استان اصفهان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-31

10.35066/J040.2019.149

مجید غلامی آهنگران؛ آسیه احمدی دستگردی؛ محمدرضا شهیری


-11. ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-35

10.35066/J040.2019.815

سید محمد حسینی؛ محمد اسدی ایرایی؛ محمد مهدی یزدانی رستم؛ محمد جواد مشایخ نیا؛ محمدرضا رودکی سروندانی؛ امین آقاجانی


-10. ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-43

10.35066/J040.2018.603

زهرا حصیری؛ ابراهیم رحیمی؛ حسن ممتاز؛ آرمان روح افزا


-9. بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 36-46

10.35066/J040.2018.707

سید عبدل حبیبی؛ مهدی سلطانی؛ سهراب احمدی وند؛ علی طاهری میرقائد


-8. جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 32-40

10.35066/J040.2019.261

غلامرضا کریمی؛ حبیب الله پایکاری؛ شهلا ریواز؛ وحید نصیری؛ محمد عبدی گودرزی؛ محمدمهدی رنجبر


-3. بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 46-56

10.35066/J040.2019.996

ملیحه بخشی راویزی؛ مریم گنجعلی؛ داریوش سعادتی؛ فریبرز شریعتی شریفی


-1. بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران.

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-62

10.35066/J040.2018.299

ام البنین قاسمیان کریک؛ محمدرضا یوسفی؛ جعفر حسین زاده مرزناکی