تعداد مقالات: 47
27. مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 62-69

10.35066/J040.2018.683

محمد مهدی رنجبر؛ محمد حسین بنی طبا بیدگلی؛ سعید عالمیان؛ نوید داداش پور دواچی


28. مقایسه خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت شترمرغ در کشتار سنتی و صنعتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-75

10.35066/J040.2018.960

زهره مشاک؛ محمد سعید یارمند؛ علی مجدر لنگرودی


31. سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 70-78

10.35066/J040.2018.705

سید مصطفی پیغمبری؛ ریما مرشد؛ مهناز بازیار؛ آرین شریفی؛ اوستا صدرزاده


32. بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 76-81

10.35066/J040.2018.625

مسعود طالب خان گروسی؛ بابک خرمیان؛ ایرج نوروزیان


33. ارزیابی واکسن تهیه‌شده از باکتری کشته‌شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم‌گذار نژاد هایلاین W36

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-87

10.35066/J040.2018.627

مجتبی میرزائی؛ محسن نجیمی؛ محمد جهانتیغ؛ فیروز ابراهیمی؛ عباس جمشیدیان؛ نرجس حسن فخرآبادی


36. بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخم‌مرغی ویروس‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 88-99

10.35066/J040.2018.116

لیلا علیزاده ارسی؛ عارف هوشیاری؛ علی آمقی رودسری؛ ابوالفضل غنی ئی؛ بهبود جعفری؛ ابوالفضل جعفری ثالث


38. تعیین گروه‌های فیلوژنتیک اشریشیا کلی‌های جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور با استفاده از روش Multiplex-PCR

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-94

10.35066/J040.2018.483

داود تربیت نازلو؛ ابوالفضل جعفری ثالث؛ یاشار باقری‌زاده؛ محبوبه عبدلی سنجانی؛ فرهاد فرهادی؛ مهدی ازدیادی


42. مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 102-113

10.35066/J040.2018.780

محمدجواد بهزادی شهربابک


44. ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس بومادران در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-117

10.35066/J040.2019.206

آسیه احمدی دستگردی؛ پانیذ زین ساز؛ ندا ظهوریان


45. اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-10

بهمن فاضلی نسب؛ زهرا یزدان پور