مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

عفونت‌های ویروسی مخاطی با اهمیت‌ترین و مشکل‌سازترین بیماری‌ها را ایجاد می‌کنند. هر ساله گزارشات متعددی از وقوع بیماری‌های مخاطی اعلام می‌گردد که خسارات هنگفتی به صنعت دامپروری کشور وارد می‌آورند. از مهم‌ترین بیماری‌های مخاطی ویروسی شبه طاعون گاوی، می‌توان به اسهال ویروسی و بیماری مخاطی گاوها، بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو و همچنین تب نزله‌ای بدخیم اشاره کرد. بررسی مطالعه کانون‌های گزارش شده این بیماری‌ها طی دو دهه اخیر نشانگر این موضوع است که همه ساله در سطح واحدهای اپیدمیولوژیک خصوصاً دامداری‌های صنعتی در گردش بوده و خسارات اقتصادی به این واحدها تحمیل نموده‌اند. متأسفانه برنامه مطالعاتی جامعی در خصوص سوش‌های مولد بیماری‌های فوق در کشور به اجرا گذاشته نشده و مطالعات انجام‌یافته صرفاً در حد بررسی ارزیابی‌های سرمی بوده است. در این تحقیق ضمن معرفی و وضعیت بیماری‌های فوق‌الذکر در ایران و سایر کشورها، به مسایل و محدودیت‌ها برای کنترل آنها پرداخته و پس از تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، موارد یاد شده با استفاده از روش SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و استراتژی‌های مربوط به کنترل بیماری‌ها معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on viral agents caused rinder pest like mucosal diseases in Iran

نویسنده [English]

  • Roozbeh Fallahi
Associate Professor, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Mucosal viral infections cause the most important and the most difficult diseases. Every year there are numerous reports of mucosal diseases that cause huge damage to the country's livestock industry. Bovine Viral Diarrhea-Mocusal Disease, Infectious Bovine Rhinotracheitis, and Malignant Catarrhal Fever are the most important viral mucosal diseases of the bovine species. A study of the reported foci of these diseases over the last two decades indicates that epidemiological units, especially industrial livestock, are circulating annually and have inflicted economic damage on these units. Unfortunately, there has been no comprehensive study program on the strains producing the mentioned diseases in the country and the studies have been limited to the evaluation of serum assessments. In this study, while introducing and describing the mentioned diseases in Iran and other countries, the problems and limitations for their control are discussed and after determining the strengths, weaknesses, opportunities and threats, the SWOT method and related strategies are analyzed and introduced to disease control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viral Agents
  • Mucosal diseases
  • Rinderpest like
  • Iran