مطالعه باقیمانده داروی فلورفنیکل در گوشت مرغ عرضه شده در استان چهارمحال و بختیاری با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار بخش بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

در بهار 1395 تعداد 25 نمونه گوشت مرغ از کشتارگاه‌های شهرکرد جمع‌آوری شد و برای بررسی باقیمانده فلورفنیکل در گوشت با روش HPLC مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی و مخلوط شدن با اسید کلریدریک و انتقال به کارتریج، استحصال شد و پس از خالص‌سازی در حجم 20 میکرولیتر به دستگاه HPLC تزریق گردید. نتایج نشان داد که از مجموع 25 نمونه 5 نمونه دارای باقیمانده فلورفنیکل بود که یک نمونه از نظر مقداری بالاتر از حد مجاز وجود بقایای فلورفنیکل در گوشت مرغ بود. حداقل غلظت فلورفنیکل در نمونه‌های مورد بررسی 6/15 میکروگرم در کیلوگرم و حداکثر غلظت 07/119 میکروگرم در کیلوگرم می‌باشد. به‌طور کلی، با توجه به مصرف گسترده آنتی‌بیوتیک‌ها در پرورش طیور، بهتر است کنترل بیشتری در مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها جهت کاهش باقیمانده‌های آنتی‌بیوتیکی در گوشت طیور انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of florfenicol residue in chicken meat in Charmahal-va-Bakhtiyari province by high purified liquid chromatography

نویسندگان [English]

  • Mazyar Mohammadi 1
  • Ezzatollah Fathi 2
  • Majid Gholami-Ahangaran 3
1 Islamic Azad University, Shahrekord Branch
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

In spring 2016, 25 poultry meat samples were collected from slaughterhouses in Shahrekord and tested by HPLC for fluorophenyl residues in meat. The samples were extracted after preparation and mixed with hydrochloric acid and transferred to the cartridge. After purification in 20 µl volume, the samples were injected into HPLC. The results showed that out of 25 samples, 5 samples (20%) had florfenicol residues, one of which had a higher concentration of florfenicol residues in poultry meat. The minimum concentration of florfenicol in the studied samples was 15.6 µg / kg and the maximum concentration was 119.07 μg /Kg. In general, given the widespread use of antibiotics in poultry farming, it is better to have more control over the use of antibiotics, to reduce the antibiotic residues in poultry meat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chicken
  • Drug residue
  • Florfenicol
  • HPLC