جداسازی و شناسائی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مُسری از گوسفند و بز در استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج

چکیده

بیماری آگالاکسی واگیر به عنوان یکی از بیماری‌های عفونی دامی در کشورهای مدیترانه‌ای، آفریقا، اروپا، آمریکا و درکشورهای غرب آسیا مانند ایران که پرورش متراکم دام دارند، از سال‌ها قبل شناخته شده است و سبب خسارات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای می‌گردد. این بیماری با تب، بی‌اشتهایی، لنگش، افت شیر در میش‌های شیرده، از کاهش تا قطع کامل شیر و سقط جنین در دام‌های آبستن ظاهر می‌شود. تا کنون در رابطه با جداسازی عامل بیماری آگالاکسی و تعیین هویت مولکولی آن در گله‌های گوسفند و بز در استان تهران تحقیقی صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق جداسازی و تعیین هویت مولکولی عامل بیماری آگالاکسی (مایکوپلاسما آگالاکتیه) در گوسفند و بز دارای علائم آگالاکسی به روش کشت و PCR در استان تهران بود. از 33 نمونه‌ی اخذ شده، در 14 نمونه جنس مایکوپلاسما تأیید شده که باند اختصاصی 163bp را روی ژل آگارز نشان داده و در یک نمونه از 14 نمونه مذکور کشت مثبت بوده است. نتایج این تحقیق، جداسازی مایکوپلاسما آگالاکتیه از گوسفند و بز مبتلا را برای اولین بار در تهران تأیید نمود. هدف اصلی از این پروژه جداسازی و شناسایی عوامل مایکوپلاسمایی از دام‌های زنده دارای علائم بیماری با استفاده از PCR و روش کشت درگله‌های گوسفند در استان تهران بود که از 33 نمونه‌ی اخذ شده در 14 نمونه جنس مایکوپلاسما تأیید شده که باند اختصاصی 163bp را روی ژل آگارز نشان داده و در یک نمونه از 14 نمونه مذکور کشت مثبت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of Mycoplasmas which cause contagious Aga-lactia from sheep & goats in Tehran province

نویسنده [English]

  • Seyed Jalal Mirian
چکیده [English]

Agalactia, has been known as a contagious disease in Mediterranean countries, Africa, Europe, and west Asia e.g. Iran where the livestock were reared massively for approximately several years ago and it has been led to noticeable economic damages and losses. This disease appears by symptoms such as fever, inappetence, lameness and loss of milk in dairy ewes, reduction to total lack of lactation and abortion in pregnant livestock. No study has been so far conducted on isolation of Agalactia disease factor and determining its molecular identity in ovine and caprine herds in Tehran province. The current research aimed to isolate and determine molecular identity of Agalactia disease factor (Agalactiae mycoplasma) in sheep and goat that suffered from Agalactia, using culture and PCR methods in Tehran province. Among the total 33 taken samples, 14 samples were confirmed as mycoplasma species that showed specific band (bp163) on agarose gel and in one of these 14 given samples, the culture was positive.


کلیدواژه‌ها [English]

  • agalaxy
  • Sheep
  • Goat
  • Tehran