مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

جرب قرمز طیور، مهم‌ترین انگل خارجی خون‌خوار در گله‌های تخم‌گذار و مادر در بسیاری از کشورها است. آلودگی با این جرب اجباری، بسیار رایج بوده و بر اساس گزارشات اپیدمیولوژیک، 83 درصد از مزارع اروپایی به آن آلوده هستند. همچنین، درمانیسوس گالینه به‌عنوان رایج‌ترین و مهم‌ترین آفت طیور در ایران توصیف شده است. آلودگی با جرب قرمز طیور، می‌تواند منجر به کاهش تولید تخم‌مرغ، استرس، سرکوب سیستم ایمنی، پرکنی، کانی‌بالیسم، آنمی و مرگ شود. به علاوه، اثبات شده است که این جرب، می‌تواند برخی از عوامل بیماری‌زا از جمله سالمونلا را منتقل کند. از این گذشته، آلودگی انسان به جرب درمانیسوس گالینه به صورت فزاینده‌ای از کشورهای مختلف از جمله ایران، گزارش شده است. اگرچه روش‌های گوناگونی برای کنترل این جرب در سالن‌های طیور گزارش شده، اما رویکرد اصلی، متکی بر استفاده از ترکیبات ضد کنه سنتتیک می‌باشد. اهداف این مطالعه‌ی مروری، بررسی جنبه‌های گوناگون آلودگی با جرب درمانیسوس گالینه، توصیف ترکیبات ضد کنه مختلف و ارزیابی اثرات هر کدام از ترکیبات ضد کنه بر روی این جرب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on control and treatment of poultry red mite (Dermanyssus gallinae)

نویسندگان [English]

  • Amir Asghari Baghkheirati 1
  • Seyed Mostafa Peighambari 2
1 Department of Avian Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Avian Diseases Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran Tehran, P.O.Box: 14155-6453 IRAN
چکیده [English]

Poultry red mite, Dermanyssusgallinae, is the most important haematophagus ectoparasite in layer and breeder flocks in many countries. Infestation with this obligate parasite, is very common and according to the epidemiological reports, 83 percent of the European farms are infested with this parasite. Also, D.  gallinae has been described as the most prevalent and important pest of poultry in Iran. Infestation with red mite can lead to reduced egg production, stress, immunosuppression, feather pecking, cannibalism, anaemia and death. Besides, It has been established that this mite can transmit some pathogens like Salmonella. Furthermore, infestation of human with D. gallinae has been increasingly reported from different countries, including Iran. Although diverse methods have been reported for control of this mite in poultry houses, the main approach has been relied on the use of synthetic acaricides. The objectives of this review study were to investigate the various aspects of the D. gallinae infestation, describe different acaricides and evaluate the effects of each acaricide on this parasite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acaricides
  • Dermanyssus gallinae
  • Ectoparasite
  • poultry
  • Red mite