ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سا‌ل‌های 1391 تا 1396

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیماری ﻫﺎری از ﺟﻤﻠﻪ زﺋﻮﻧﻮزهای بسیار کشنده‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ به علت قابلیت انتقال از حیوانات به اکثر پستانداران دارای اهمیت فراوان می‌باشد. حیوان مبتلا می‌تواند بیماری را از راه گاز گرفتن به انسان و یا سایر حیوانات انتقال دهد. در این مطالعه‌ی گذشته نگر، تعداد 6560 مورد حیوان‌گزیدگی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری از سال 1391 تا 1396 به مدت 5 سال مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، عواملی چون سن، جنس، شغل، محل زندگی افراد گزیده شده، نوع حیوان گزنده، زمان گزیدگی و محل گزش مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع 6560 مورد حیوان‌گزیدگی، به طور میانگین هر سال 1093 مورد حیوان‌گزیدگی اتفاق افتاد. از لحاظ حیوان گزنده، سگ‌ها با 1/81 درصد دارای بیشترین فراوانی بودند. گروه سنی 20 تا 29 سال با میانگین 1/281 گزش در سال، مردان با 77 درصد گزش‌ها، ساکنان مناطق روستایی با 3/64 درصد گزش‌ها، افراد با مشاغل آزاد با 3/319 درصد گزیدگی در سال، ماه خرداد با میانگین 5/111 گزش در هر سال، فصل تابستان با 4/28 درصد از گزش‌ها دارای بالاترین فراوانی در بین حیوان‌گزیدگان را به خود اختصاص داده بودند. از نظر محل آناتومیک گزش، 4/50 درصد موارد گزش‌ها در ناحیه دست و 9/42 درصد هم در ناحیه پا بوده است. بر اساس نتایج این مطالعه نیاز به توجه ویژه جهت حذف مخازن بیماری و همچنین افزایش آگاهی بیشتر اقشار جامعه نسبت به این بیماری و نحوه انتقال آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some epidemiological features of human rabies referred to the health public centers of Sari, Iran, during 2012-2017

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hoseini
  • Mohammad Asadi Iraee
  • Yazdani Rostam Mohammad Mehdi
  • Mohammad Javad Mashayekhnia
  • Mohammad Reza Roodaki Sarvandani
  • Amin Aghajani