ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 دامپزشک عمومی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجوی دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

4 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان

چکیده

بیماری ﻫﺎری از ﺟﻤﻠﻪ زﺋﻮﻧﻮزهای بسیار کشنده‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ بعلت قابلیت انتقال از حیوانات به اکثر پستانداران دارای اهمیت فراوان می‌باشد. حیوان مبتلا می‌تواند بیماری را از راه گاز گرفتن به انسان و یا سایر حیوانات انتقال دهد. در این مطالعه گذشته نگر، تعداد 6560 مورد حیوان‌گزیدگی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری از سال 1391 تا 1396 به مدت 5 سال مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، عواملی چون سن، جنس، شغل، محل زندگی افراد گزیده شده، نوع حیوان گزنده، زمان گزیدگی و محل گزش مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع 6560 مورد حیوان‌گزیدگی، به طور میانگین هرسال 1093 مورد حیوان‌گزیدگی اتفاق افتاد. از لحاظ حیوان گزنده، سگ‌ها با 1/81 درصد دارای بیشترین فراوانی بودند. گروه سنی 20 تا 29 سال با میانگین 1/281 گزش در سال، مردان با 77% گزش‌ها، ساکنان مناطق روستایی با % 3/64 گزش‌ها، افراد با مشاغل آزاد با 3/319 گزیدگی در سال، ماه خرداد با میانگین 5/111 گزش در هر سال، فصل تابستان با %4/28 از گزش‌ها دارای بالاترین فراوانی در بین حیوان-گزیدگان را به خود اختصاص داده بودند. از نظر محل آناتومیک گزش، %4/50 موارد گزش‌ها در ناحیه دست و %9/42 درصد هم در ناحیه پا بوده‌است.بر اساس نتایج این مطالعه نیاز به توجه ویژه جهت حذف مخازن بیماری و همچنین افزایش آگاهی بیشتر اقشار جامعه نسبت به این بیماری و نحوه انتقال آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some epidemiological features of human rabies referred to the health public centers of Sari, Iran, during 2012-2017

نویسندگان [English]

  • seyed Mohammad Hoseini 1
  • Mohammad Asadi Iraee 2
  • Mohammad mehdi Yazdani Rotam 3
  • Mohammad javad Mashayekhnia 3
  • Mohammadreza Roudaki sarvandani 3
  • amin aghajani 4
1 Pathological Department, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
2 Doctor of Veterinary Medicine and Member of the Young Researchers and Elite Club
3 Member of the Young Researchers and Elite Club and DVM Student, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
4 Gorgan medical university,gorgan,iran
چکیده [English]

Rabies is one of the most endemic zoonotic diseases which is very important due to its ability to be transmitted from animals to the mammals. The infected animal can transmit the disease to human beings or other animals through biting.  This is a retrospective study intended to survey the document of 6560 animal bites referred to the health center of Sari city during 5 years from 2012 to 2017, for factors such as age, sex, occupation, place of residence of selected individuals, type of the biting animal, time of bite and type of bitten organ were studied. Collected data was analyzed by Excel 2010 and SPSS 22 software, using descriptive and inferential statistics. P-value was considered < 0.05 for statistical significant. From a total of 6560 cases of animal bites, an average of 1093±87/52 animal bites happened annually in study area. Dogs, with a rate of 81.1%, were the most biting animals. Men with a rate of 77%, the age group of 20 to 29 with the average of 281.1 bites per year, self-employed individuals with 319.3 bites per year were the most referred cases. Rural areas with 64.3%, summer with 28.4% and the month of June with an average of 111.5 bites per year had the highest incidence of bites. Hands and feet were the most bitten body parts with 50.4% and 42.9% of bites, respectively. Special attention should be paid to eliminating the reservoirs of the disease, as well as increasing the awareness of the general population about the disease and its types of transmission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal bite
  • Epidemiology
  • Rabies
  • Sari