نویسنده = گنجعلی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 46-56

10.35066/J040.2019.996

ملیحه بخشی راویزی؛ مریم گنجعلی؛ داریوش سعادتی؛ فریبرز شریعتی شریفی