نویسنده = نجیمی، محسن
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی واکسن تهیه‌شده از باکتری کشته‌شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم‌گذار نژاد هایلاین W36

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-87

مجتبی میرزائی؛ محسن نجیمی؛ محمد جهانتیغ؛ فیروز ابراهیمی؛ عباس جمشیدیان؛ نرجس حسن فخرآبادی


شماره‌های پیشین نشریه