نویسنده = مشاک، زهره
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای(کوپه) استان کردستان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-80

زهره مشاک؛ جواد روشنی


2. مقایسه خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت شترمرغ در کشتار سنتی و صنعتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-75

زهره مشاک؛ محمد سعید یارمند؛ علی مجدر لنگرودی


شماره‌های پیشین نشریه