نویسنده = روشنی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای(کوپه) استان کردستان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-80

زهره مشاک؛ جواد روشنی


شماره‌های پیشین نشریه