نویسنده = شریعتی شریفی، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 46-56

ملیحه بخشی راویزی؛ مریم گنجعلی؛ داریوش سعادتی؛ فریبرز شریعتی شریفی


شماره‌های پیشین نشریه