نویسنده = حسین‌زاده مرزناکی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 10-14

10.35066/J040.2019.539

جعفر حسین‌زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی