نویسنده = زین ساز، پانیذ
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس بومادران در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-117

10.35066/J040.2019.206

آسیه احمدی دستگردی؛ پانیذ زین ساز؛ ندا ظهوریان