اصول اخلاقی انتشار مقاله

با توجه به رویکرد مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های ایران برای تولید و انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی و همچنین بر اساس خواسته و تعهد به رئوس کنوانسیون های بین اللمللی همچون بیانیه هلسینکی (روزآمد شده در سال 2008) و همچنین راهنماهای بین‌المللی تدوین‌شده همچون راهنمای کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE)،  مجله تازه‌های میکروب‌شناسی دامپزشکی به عنوان عضوی از مجلات مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری، خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا مواردی که در ذیل می‌آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان مجله (شامل سردبیر، مشاوران و داوران) و همچنین مخاطبان مجله (شامل نویسندگان اصلی و همکار، مشاوران یا همکارانی که عنوان آنها در قسمت تقدیر و تشکر ذکر می‌شود، خوانندگان و سایر پژوهشگران) لازم‌الاجرا است.

  الف) اصول اخلاقی برای سردبیر مجله تازه‌های میکروب‌شناسی دامپزشکی

1. سردبیر قائل به استقلال فکری نویسندگان بوده و آن را محترم می‌شمارد.

2. نگاه سردبیر به تمام مقالات ارسالی به مجله بدون سوءگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام، و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.

3. سردبیر تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کند.

4. مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله تنها به عهده سردبیر است. این تصمیم‌گیری بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیأت تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای به خاطر عدم تناسب، با نظر سردبیر بدون طی شدن مراحل داوری رد شود. رد این مقالات ممکن است بر اساس خروج مقاله از حیطه موضوعی مجله، دور بودن از موضوعات جاری، نداشتن عمق محتوایی لازم، و یا سایر موارد دیگر صورت بگیرد.

5. حق رد مقالات مشتبه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.

6. سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیأت تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم نظرخواهی کند.

7. سردبیر یا یکی از اعضای مجله (به نمایندگی) مسئول اخذ فرم‌های اعطای حق تألیف، استعلام اصالت مقاله، تعارض منافع احتمالی، و فرم تعهد به منظور عدم ارسال اصل و یا کپی مشابه مقاله به سایر مجلات حتی در قالب‌های دیگر است. تعهد نویسنده مسئول مبنی بر برائت از سرقت ادبی هم اخذ خواهد شد.

8. از آنجایی که بررسی مقالات نوشته شده توسط سردبیر برای انتشار در مجله نوعی از تعارض منافع خواهد بود از این رو بررسی این دست مقالات به فرد دیگری از اعضای هیأت تحریریه مجله واگذار خواهد شد.

9. اطلاعات منتشر نشده، گزاره ها و تفاسیر مندرج در مقالات ارسالی در مقالات سردبیر بدون کسب اجازه از نویسنده اصلی استفاده نخواهد شد.

10. سردبیر از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می‌کند. در صورت تأیید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به سمع مخاطبان مجله خواهد رسید.

 ب) اصول اخلاقی برای نویسندگان مجله تازه‌های میکروب شناسی دامپزشکی

 1. اساسی‌ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک گزارش درست و تمام از پژوهش انجام‌شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های دیگر افراد و غیره است.

2. نویسنده متعهد است در شرایط لازم برای ارائه شواهد لازم در مورد مقاله ارسالی شامل فایل صفحات گسترده شامل داده‌های مقاله، نمودارها و یا دیاگرام‌های تکمیلی، ابزار طراحی و یا استفاده شده (در صورت وجود) و همچنین نمونه‌هایی از مواد و نمونه‌های بررسی شده را در اختیار مجله قرار دهد.

3. استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم از آنها استفاده شده است الزامی می‌باشد.

4. هر گونه مخاطره احتمالی مرتبط با روش‌ها و یا مواد استفاده شده در پژوهش می‌باید به روشنی در مقاله ارسالی تذکر داده شود. بعلاوه، نویسندگان باید سردبیر را از هر گونه احتمال سوء استفاده و یا استفاده نادرست از نتایج گزارش‌شده و یا روش‌های به‌کار گرفته شده آگاه سازد.

5. به نویسندگان توصیه می‌شود از چندتکه کردن نتایج یک پژوهش (و ارسال قسمت‌های مرتبط به مجلات مختلف) خودداری کنند.

6. چنانچه مقاله قبلاً (در مجله تازه‌های میکروب‌شناسی دامپزشکی و یا سایر مجلات) رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.

7. تمام نویسندگان اصلی و همکاری که در یک مقاله عناوین آنها در قسمت نویسندگان ذکر می‌شود باید واجد حداقل بسندگی مشارکت علمی در مقاله باشند. سایر همکاران باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شوند. می‌توان اسامی همکاران متوفی واجد شرایط را در قسمت نویسندگان ذکر کرد. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید.

8. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.

9. توصیه می‌شود نویسندگان مقالات از دستکاری و یا حتی اصلاح تصاویر بالینی جداً خودداری کنند. گزارش چگونگی تهیه و تولید اینگونه تصاویر باید ارائه شود.

 ج) اصول اخلاقی برای داوران مجله مجله تازه‌های میکروب شناسی دامپزشکی

 1. از آنجایی که فرایند داوری مقاله یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است چنانچه داور محترم احساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست باید فوراً مقاله را به سردبیر عودت دهد.

2. همچنانکه داور استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم می‌شمارد باید بی‌طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کند.

3. داور باید نسبت به اصل عدم تعارض منافع در زمان داوری مقاله‌ای که با یکی از مقالات خودش که منتشر شده و یا در جریان فرایند چاپ است احساس مسئولیت کند و چنانچه احساس کند با کارهای وی در تعارض است باید بلافاصه مقاله را به سردبیر عودت داده و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوءگیری محتمل آگاه سازد.

4. داور باید به مقاله دریافتی برای داوری به مثابه یک سند محرمانه نگاه کند. داور نباید مقاله را در اختیار دیگران قرار دهد و یا در مورد آن با دیگران به بحث بنشیند مگر در مواردی که بخواهد از نظرات دیگران در فرایند داوری استفاده کند.

5. داوران باید در مورد نظرات اعمالی خود توضیحات لازم را ضمیمه نمایند. در صورت عدم ارائه توضیحات کافی توسط داور و یا پاسخ‌های نویسندگان به نظرات داور، مقاله ارزش چندانی نداشته و حتی‌الامکان باید خودداری شود.

6. داوران باید سهل‌انگاری نویسندگان در استناد به کارهای مشابه انجام‌شده را مد نظر داشته باشند.

7. تأخیر در انجام داوری مقاله به نظر امری طبیعی است با این حال داوران باید سردبیر را از تأخیر احتمالی آگاه کرده و زمان مجددی برای انجام داوری تعیین کنند.

8. داوران مجاز نیستند از اطلاعات، بحث‌ها و تفاسیر منتشرنشده‌ی دیگران که در قالب مقاله به مجله تازه‌های میکروب‌شناسی دامپزشکی ارسال شده در کارهای خود بدون کسب اجازه از نویسنده(گان) مقاله استفاده کنند.

9. داوران باید سردبیر را از مواردی که گمان می‌رود گزارش تحقیقات انجام شده دریافتی به نوعی ممکن است مستقیماً مورد سوء استفاده قرار گیرد، آگاه سازند.