کلیدواژه‌ها = MIC
تعداد مقالات: 2
1. اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-10

بهمن فاضلی نسب؛ زهرا یزدان پور


2. بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 36-46

10.35066/J040.2018.707

سید عبدل حبیبی؛ مهدی سلطانی؛ سهراب احمدی وند؛ علی طاهری میرقائد