تماس با ما

آدرس: استان سیستان و بلوچستان، زابل، کیلومتر 2 جاده بنجار، پردیس جدید دانشگاه ملی زابل، دانشکده دامپزشکی، طبقه سوم، دفتر نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، کدپستی: 9861335856، صندوق پستی: 538-98615

تلفن: 05431232271

ایمیل: nfvm@uoz.ac.ir


CAPTCHA Image