اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی به منظور رعایت اصول اخلاقی و امانت داری در چاپ مقالات و پیشگیری از سرقت ادبی (plagiarism) از نرم افزار مشابهت یاب همیاب جهت بررسی مقالات استفاده می کند.

همیاب

همچنین روند برخورد با خطاهای پژوهش در این نشریه بر اساس روند توصیه شده توسط کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) می باشد. نمودار های گردشی (flowcharts) انجمن بین اللملی اخلاق نشر به زبان های فارسی و انگلیسی در اینترنت موجود می باشد. که لینک دسترسی به این نمودارها در زیر موجود است.

 

 نمودارهای گردشی انجمن بین اللملی اخلاق نشر

flowcharts of Committee On Publication Ethics

حق کپی رایت (CC BY)

این نشریه از حق کپی رایت CC-BY تبعیت می کند. لذا حق کپی رایت مقاله به نشریه منتقل شده و نویسنده می تواند از مقاله تحت مجوز فوق الذکر استفاده کند. این مجوز ، که توسط بسیاری از مجلات دسترسی آزاد استفاده می شود ، اجازه استفاده از مقالات را مشروط به ذکر منبع می‌دهد.