نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آربوویروس‌ها مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشورهای همسایه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 24-34]
 • آربوویروس‌ها مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشور های همسایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون‌های میکروبی و شیمیایی مقایسه خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت شترمرغ در کشتار سنتی و صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 63-75]
 • آفلاتوکسین مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]
 • آگالاکسی جداسازی و شناسائی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مُسری از گوسفند و بز در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 66-74]
 • آلوئه‏ورا بررسی تأثیر ضد ‌میکروبی عصاره‌های الکلی آلوئه‏ورا، بابونه‌ آلمانی و نعناع ‌فلفلی به‌عنوان نگهدارنده طبیعی شیر پاستوریزه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • آلودگی انگلی بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 46-56]
 • آنتی‌بادی بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخم‌مرغی ویروس‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 88-99]
 • آنتی‌بادی بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز درکرمانشاه، یک مطالعه تفکیکی مقطعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • آنتی بادی مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • آنتی‌بیوتیک بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • آنتی‌بیوتیک بازسازی شبکه ژنی مقاومت به پنی‌سیلین در E.coli با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • آنتی بیوتیک بررسی شبکه ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین تحت کنترل ژن‌های tetA و tetB با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های‌داده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 88-96]
 • آویشن ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • آویشن بررسی اثر تجویز داخل رحمی عصاره آویشن در گاوهای مبتلا به آندومتریت بالینی بر میزان وقوع سقط در آبستنی متعاقب [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • آویشن شیرازی بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]

ا

 • اپیدمیولوژی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396 [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 26-35]
 • اجوانت فروند ارزیابی واکسن تهیه‌شده از باکتری کشته‌شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم‌گذار نژاد هایلاین W36 [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-87]
 • اسانس ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس بومادران در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • اسانس زیره سبز مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]
 • اسانس گیاهی بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 36-46]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از موارد ورم پستان بالینی گاوی در شهرستان سنندج بر اساس آنالیز PCR-RFLPژن aroA [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 26-35]
 • استافیلوکوکوس اورئوس ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایه‌های نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • استان البرز جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 32-40]
 • استان تهران جداسازی و شناسائی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مُسری از گوسفند و بز در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 66-74]
 • استان چهارمحال و بختیاری تعیین عوامل بیماری‌زایی در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-34]
 • استان کردستان بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای(کوپه) استان کردستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 67-80]
 • استان گلستان سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-78]
 • استخراج مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • استرپتوکوکوزیس بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 36-46]
 • استرپتوکوکوس اکوئی تحت‌گونه زواپیدمیکوس تعیین میزان شیوع استرپتوکوکوس اکوئی تحت‌گونه زواپیدمیکوس در جنین‌های سقط شده مادیان به روش مولکولی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 60-67]
 • اسهال گوساله‌ها جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 32-40]
 • اسهال ویروسی مروری بر بیماری و شیوع ویروس اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea Virus) در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 96-108]
 • اسهال ویروسی گاوان مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 35-44]
 • اسیدیته بررسی تأثیر مدت زمان نگهداری و برخی خصوصیات شیمیایی ماست بر ماندگاری باکتری‌ های پروبیوتیک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 36-45]
 • اسینتو باکتر بومانی بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایه‌های نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • اسینتوباکتر بومانی ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 35-43]
 • اشریشیا کلی بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 16-25]
 • اشریشیا کلی تعیین گروه‌های فیلوژنتیک اشریشیا کلی‌های جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور با استفاده از روش Multiplex-PCR [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-94]
 • اشریشیا کلی تعیین گروه‌های فیلوژنیک باکتری‌های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 100-106]
 • اشریشیاکلی ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • اشریشیاکلی بررسی میزان آلودگی گوشت گاو تولیدی در شهرستان زاهدان به اشریشیا کلی با روش MPN وتشخیص سویه 7H:157O در نمونه‌های جدا شده به روش PCR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-106]
 • اشریشیاکلی تاثیر سیر تازه در جیره روی جمعیت اشریشیاکلی روده و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 31-38]
 • اشریشیاکلی بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]
 • اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی A و B2 سویه‌های اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک از نظر توزیع ژن‌های حدت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 95-101]
 • اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • اشورک بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-66]
 • اکراتوکسین مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]
 • اکریپتوسپوریدیوم بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 10-14]
 • الایزا بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کانینوم در بزهای مرغز ماده سقز، کردستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-76]
 • الیزا شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم‌خونی عفونی در بلدرچین‌های استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 25-31]
 • انتشار دیسک بررسی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ‌ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ جدایه‌های کلبسیلاپنومونیه به‌دست آمده از ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎلینی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 82-88]
 • اندومتریت بررسی اثر تجویز داخل رحمی عصاره آویشن در گاوهای مبتلا به آندومتریت بالینی بر میزان وقوع سقط در آبستنی متعاقب [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • انگل خارجی مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 68-87]
 • انگل های خونی بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394 [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • ایران سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-78]
 • ایران مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 102-113]
 • ایران مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 52-65]
 • ایران بررسی ژنوتیپ و مشخصه‌های ملکولی سویه‌های ویروس نکروز عفونی پانکراس شناسایی شده در برخی مزارع قزل‌آلای کشور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-30]
 • ایران مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشورهای همسایه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 24-34]
 • ایران مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 35-44]
 • ایران مروری بر بیماری و شیوع ویروس اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea Virus) در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 96-108]
 • ایران مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشور های همسایه [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بابونه‌آلمانی بررسی تأثیر ضد ‌میکروبی عصاره‌های الکلی آلوئه‏ورا، بابونه‌ آلمانی و نعناع ‌فلفلی به‌عنوان نگهدارنده طبیعی شیر پاستوریزه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • باقیمانده دارویی مطالعه باقیمانده داروی فلورفنیکل در گوشت مرغ عرضه شده در استان چهارمحال و بختیاری با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 10-16]
 • باکتری ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • باکتری بررسی شبکه ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین تحت کنترل ژن‌های tetA و tetB با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های‌داده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 88-96]
 • باکتری بازسازی شبکه ژنی مقاومت به پنی‌سیلین در E.coli با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • باکتری اسید لاکتیک تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-20]
 • باکتری بیماری‌زا بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-66]
 • باکتری بیماری‌زا اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • باکتری‌های پروبیوتیک بررسی تأثیر مدت زمان نگهداری و برخی خصوصیات شیمیایی ماست بر ماندگاری باکتری‌ های پروبیوتیک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 36-45]
 • بتا-لاکتام بازسازی شبکه ژنی مقاومت به پنی‌سیلین در E.coli با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • بروسلا آبورتوس بهینه سازی استخراج لیپو پلی ساکارید سویه خشن بروسلا آبورتوس به روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 81-87]
 • بز مرغز بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کانینوم در بزهای مرغز ماده سقز، کردستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-76]
 • بلدرچین شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم‌خونی عفونی در بلدرچین‌های استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 25-31]
 • بهبهان بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران. [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-62]
 • بوقلمون بومی بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 10-14]
 • بومادران ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • بومادران ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس بومادران در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • بیرجند بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-9]
 • بیماری‌های مخاطی مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 52-65]

پ

 • پنیر کوزه‌ای‌ بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای(کوپه) استان کردستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 67-80]

ت

 • تب خونریزی دهنده کریمه کنگو تشخیص مولکولی ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در گونه‌های کنه جمع‌آوری شده از دام‌های اهلی نوار مرزی ایران-افغانستان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 75-83]
 • تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-9]
 • تتراسایکلین بررسی شبکه ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین تحت کنترل ژن‌های tetA و tetB با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های‌داده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 88-96]
 • تخم مرغ مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • تخم مرغ ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 35-43]
 • ترکیبات ضد کنه مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 68-87]
 • ترکیبات گیاهی مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]
 • تری‌گلیسرید اثر مکمل فایتوژنیک برجمعیت میکروبی، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]
 • تغییر شکل زیستی مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]
 • تنش گرمایی اثر مکمل فایتوژنیک برجمعیت میکروبی، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]
 • توکسوپلاسما گوندی بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز درکرمانشاه، یک مطالعه تفکیکی مقطعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • توکسوپلاسموز بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز درکرمانشاه، یک مطالعه تفکیکی مقطعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]

ج

 • جداسازی جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 32-40]
 • جرب قرمز مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 68-87]
 • جمعیت میکروبی اثر مکمل فایتوژنیک برجمعیت میکروبی، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]
 • جنوب شرقی ایران بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از سگ های بدون علائم کلینیکی در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 44-50]
 • جوجه‌های گوشتی تاثیر سیر تازه در جیره روی جمعیت اشریشیاکلی روده و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 31-38]
 • جوجه‌های گوشتی اثر مکمل فایتوژنیک برجمعیت میکروبی، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]

ح

 • حداقل غلظت کشندگی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • حداقل غلظت مهارکنندگی بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • حداقل غلظت مهارکنندگی بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایه‌های نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • حداقل غلظت مهارکنندگی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • حساسیت به آنتی‌بیوتیک مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]
 • حلال‌های مختلف بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-66]
 • حیوان‌گزیدگی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396 [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 26-35]

خ

 • خاش و حاشیه تفتان بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 46-56]
 • خاورمیانه مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشورهای همسایه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 24-34]
 • خاورمیانه مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشور های همسایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خصوصیات میکروبی و ارگانولپتیکی مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]
 • خون سازی بررسی تأثیر عصاره آبی برگ گیاه گزنه (Urtica dioica)بر فراسنجه‌های خون‌شناسی در موش صحرایی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 17-24]

د

 • درمانیسوس‌ گالینه مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 68-87]

ر

 • رازیانه بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]
 • راینوتراکئیت عفونی گاوان مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 35-44]
 • رزماری ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • رزماری ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • روترین تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-20]
 • روش PCR بررسی میزان آلودگی گوشت گاو تولیدی در شهرستان زاهدان به اشریشیا کلی با روش MPN وتشخیص سویه 7H:157O در نمونه‌های جدا شده به روش PCR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-106]

ز

 • زاهدان بررسی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ‌ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ جدایه‌های کلبسیلاپنومونیه به‌دست آمده از ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎلینی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 82-88]
 • زاهدان بررسی میزان آلودگی گوشت گاو تولیدی در شهرستان زاهدان به اشریشیا کلی با روش MPN وتشخیص سویه 7H:157O در نمونه‌های جدا شده به روش PCR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-106]
 • زرالنون مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]
 • زرده تخم بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخم‌مرغی ویروس‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 88-99]
 • زنبور عسل بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 46-56]
 • زیره سبز بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]

ژ

 • ژلاتین مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]
 • ژن‌های حدت تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی A و B2 سویه‌های اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک از نظر توزیع ژن‌های حدت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 95-101]
 • ژن های مقاومت به تتراسایکلین بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

س

 • ساری ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396 [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 26-35]
 • سالمونلا بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از سگ های بدون علائم کلینیکی در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 44-50]
 • سالمونلا سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-78]
 • سالمونلا بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 16-25]
 • سقز بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کانینوم در بزهای مرغز ماده سقز، کردستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-76]
 • سقط بررسی اثر تجویز داخل رحمی عصاره آویشن در گاوهای مبتلا به آندومتریت بالینی بر میزان وقوع سقط در آبستنی متعاقب [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • سقط جنین مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 102-113]
 • سقط جنین تعیین میزان شیوع استرپتوکوکوس اکوئی تحت‌گونه زواپیدمیکوس در جنین‌های سقط شده مادیان به روش مولکولی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 60-67]
 • سقط ویروسی گاوان مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 35-44]
 • سگ بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از سگ های بدون علائم کلینیکی در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 44-50]
 • سنندج شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از موارد ورم پستان بالینی گاوی در شهرستان سنندج بر اساس آنالیز PCR-RFLPژن aroA [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 26-35]
 • سوش‌های استاندارد باکتریایی بررسی تاثیر نانو کمپلکس قارچ و مس بر روی باکتری های ایجاد کننده ی عفونت بیمارستانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-46]
 • سویه خشن بهینه سازی استخراج لیپو پلی ساکارید سویه خشن بروسلا آبورتوس به روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 81-87]
 • سیر تاثیر سیر تازه در جیره روی جمعیت اشریشیاکلی روده و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 31-38]
 • سیستان بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • سیستان تشخیص مولکولی ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در گونه‌های کنه جمع‌آوری شده از دام‌های اهلی نوار مرزی ایران-افغانستان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 75-83]

ش

 • شبکه ژنی بررسی شبکه ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین تحت کنترل ژن‌های tetA و tetB با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های‌داده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 88-96]
 • شبکه ژنی بازسازی شبکه ژنی مقاومت به پنی‌سیلین در E.coli با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • شبه طاعون گاوی مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 52-65]
 • شناسایی جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 32-40]
 • شهرستان بابل بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 10-14]
 • شهرستان تربت جام بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394 [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • شوید بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]
 • شیر پاستوریزه بررسی تأثیر ضد ‌میکروبی عصاره‌های الکلی آلوئه‏ورا، بابونه‌ آلمانی و نعناع ‌فلفلی به‌عنوان نگهدارنده طبیعی شیر پاستوریزه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • شیوع مروری بر بیماری و شیوع ویروس اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea Virus) در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 96-108]
 • شیوع سرمی بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز درکرمانشاه، یک مطالعه تفکیکی مقطعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]

ط

 • طیور تعیین گروه‌های فیلوژنتیک اشریشیا کلی‌های جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور با استفاده از روش Multiplex-PCR [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-94]
 • طیور تعیین گروه‌های فیلوژنیک باکتری‌های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 100-106]
 • طیور مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]
 • طیور مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 68-87]

ع

 • عصاره اتانولی بررسی تأثیر ضد ‌میکروبی عصاره‌های الکلی آلوئه‏ورا، بابونه‌ آلمانی و نعناع ‌فلفلی به‌عنوان نگهدارنده طبیعی شیر پاستوریزه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • عطرمایه بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایه‌های نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • عفونت بیمارستانی بررسی تاثیر نانو کمپلکس قارچ و مس بر روی باکتری های ایجاد کننده ی عفونت بیمارستانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-46]
 • علف مار مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]
 • علف مار بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-66]
 • علف مورچه بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-66]
 • عوامل عفونی مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 102-113]
 • عوامل ویروسی مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 52-65]

ف

 • فاکتورهای بیوشیمیایی تاثیر سیر تازه در جیره روی جمعیت اشریشیاکلی روده و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 31-38]
 • فاکتورهای حدت تعیین عوامل بیماری‌زایی در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-34]
 • فاکتورهای حدت تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-25]
 • فعالیت ضد میکروبی بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • فعالیت ضد میکروبی مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]
 • فعالیت ضد میکروبی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • فعالیت ضدمیکروبی ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس بومادران در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • فعالیت ضدمیکروبی بررسی تأثیر ضد ‌میکروبی عصاره‌های الکلی آلوئه‏ورا، بابونه‌ آلمانی و نعناع ‌فلفلی به‌عنوان نگهدارنده طبیعی شیر پاستوریزه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • فلورفنیکل مطالعه باقیمانده داروی فلورفنیکل در گوشت مرغ عرضه شده در استان چهارمحال و بختیاری با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 10-16]
 • فوزاریم تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-20]
 • فومنسین مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]
 • فیلوژنی بررسی ژنوتیپ و مشخصه‌های ملکولی سویه‌های ویروس نکروز عفونی پانکراس شناسایی شده در برخی مزارع قزل‌آلای کشور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-30]

ق

 • قارچ گانودرما لوسیدوم بررسی تاثیر نانو کمپلکس قارچ و مس بر روی باکتری های ایجاد کننده ی عفونت بیمارستانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-46]
 • قزل‌آلا بررسی ژنوتیپ و مشخصه‌های ملکولی سویه‌های ویروس نکروز عفونی پانکراس شناسایی شده در برخی مزارع قزل‌آلای کشور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-30]
 • قزل آلا بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 36-46]
 • قصابی بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 16-25]

ک

 • کردستان بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کانینوم در بزهای مرغز ماده سقز، کردستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-76]
 • کریپتوسپوریدیوم بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران. [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-62]
 • کریپتوسپوریدیوم جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 32-40]
 • کشتار شترمرغ مقایسه خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت شترمرغ در کشتار سنتی و صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 63-75]
 • کشتارگاه بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 16-25]
 • کشتارگاه سنتی و صنعتی مقایسه خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت شترمرغ در کشتار سنتی و صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 63-75]
 • کلبسیلا پنومونیه تعیین عوامل بیماری‌زایی در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-34]
 • کلبسیلاپنومونیه بررسی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ‌ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ جدایه‌های کلبسیلاپنومونیه به‌دست آمده از ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎلینی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 82-88]
 • کلپوره بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • کلی‌باسیلوز تعیین گروه‌های فیلوژنتیک اشریشیا کلی‌های جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور با استفاده از روش Multiplex-PCR [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-94]
 • کلی‌باسیلوز تعیین گروه‌های فیلوژنیک باکتری‌های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 100-106]
 • کمپیلوباکترژژونی تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-25]
 • کمپیلوباکترکولی تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-25]
 • کم خونی عفونی شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم‌خونی عفونی در بلدرچین‌های استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 25-31]
 • کنه سخت تشخیص مولکولی ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در گونه‌های کنه جمع‌آوری شده از دام‌های اهلی نوار مرزی ایران-افغانستان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 75-83]
 • کنه سخت بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-9]
 • کورینه باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس بررسی فنوتیپی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های کورینه باکتریوم سودو‌توبرکلوزیس جدا شده از گوسفندان مبتلا به لنفادنیت پنیری شهرستان بینالود مشهد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 88-95]

گ

 • گاو بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394 [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • گاو بررسی اثر تجویز داخل رحمی عصاره آویشن در گاوهای مبتلا به آندومتریت بالینی بر میزان وقوع سقط در آبستنی متعاقب [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • گاو مروری بر بیماری و شیوع ویروس اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea Virus) در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 96-108]
 • گاو های شیری بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 76-81]
 • گروه فیلوژنتیک تعیین گروه‌های فیلوژنتیک اشریشیا کلی‌های جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور با استفاده از روش Multiplex-PCR [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-94]
 • گروه فیلوژنیک تعیین گروه‌های فیلوژنیک باکتری‌های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 100-106]
 • گروه‌های فیلوژنتیک تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی A و B2 سویه‌های اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک از نظر توزیع ژن‌های حدت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 95-101]
 • گله گوشتی سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-78]
 • گلیسرول تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-20]
 • گوسفند و بز مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 102-113]
 • گوسفند و بز جداسازی و شناسائی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مُسری از گوسفند و بز در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 66-74]
 • گوشت گوساله بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 16-25]
 • گوشت مرغ مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]
 • گوشت مرغ تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-25]
 • گوشت مرغ مطالعه باقیمانده داروی فلورفنیکل در گوشت مرغ عرضه شده در استان چهارمحال و بختیاری با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 10-16]
 • گونه های آیمریا بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران. [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-62]
 • گیاهان دارویی مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]
 • گیاه دارویی بررسی تأثیر عصاره آبی برگ گیاه گزنه (Urtica dioica)بر فراسنجه‌های خون‌شناسی در موش صحرایی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 17-24]

ل

 • لستریا مونوسیتوژنز ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • لنفادنیت پنیری بررسی فنوتیپی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های کورینه باکتریوم سودو‌توبرکلوزیس جدا شده از گوسفندان مبتلا به لنفادنیت پنیری شهرستان بینالود مشهد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 88-95]
 • لیپو پلی ساکارید خشن بهینه سازی استخراج لیپو پلی ساکارید سویه خشن بروسلا آبورتوس به روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 81-87]

م

 • مادیان تعیین میزان شیوع استرپتوکوکوس اکوئی تحت‌گونه زواپیدمیکوس در جنین‌های سقط شده مادیان به روش مولکولی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 60-67]
 • ماست بررسی تأثیر مدت زمان نگهداری و برخی خصوصیات شیمیایی ماست بر ماندگاری باکتری‌ های پروبیوتیک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 36-45]
 • ماکیان بومی بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران. [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-62]
 • مایکوپلاسما جداسازی و شناسائی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مُسری از گوسفند و بز در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 66-74]
 • مایکوتوکسین تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-20]
 • مایونز ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس بومادران در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • مرغ تخم‌گذار ارزیابی واکسن تهیه‌شده از باکتری کشته‌شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم‌گذار نژاد هایلاین W36 [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-87]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 35-43]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ‌ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ جدایه‌های کلبسیلاپنومونیه به‌دست آمده از ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎلینی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 82-88]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی فنوتیپی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های کورینه باکتریوم سودو‌توبرکلوزیس جدا شده از گوسفندان مبتلا به لنفادنیت پنیری شهرستان بینالود مشهد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 88-95]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-25]
 • مقاومت به تتراسایکلین بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • مقاومت دارویی سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-78]
 • مکمل فایتوژنیک اثر مکمل فایتوژنیک برجمعیت میکروبی، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]
 • مورد ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • مورد ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]

ن

 • نئوسپورا کانینوم بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کانینوم در بزهای مرغز ماده سقز، کردستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-76]
 • نانو ذرات مس بررسی تاثیر نانو کمپلکس قارچ و مس بر روی باکتری های ایجاد کننده ی عفونت بیمارستانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-46]
 • نعناع فلفلی بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]
 • نگهداری یخچالی مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]

و

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز معکوس تشخیص مولکولی ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در گونه‌های کنه جمع‌آوری شده از دام‌های اهلی نوار مرزی ایران-افغانستان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 75-83]
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز معکوس بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-9]
 • ورم پستان بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 76-81]
 • ورم پستان گاو تعیین عوامل بیماری‌زایی در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-34]
 • ورم پستان گاوی شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از موارد ورم پستان بالینی گاوی در شهرستان سنندج بر اساس آنالیز PCR-RFLPژن aroA [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 26-35]
 • ویروس آنفلوانزای پرندگان بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخم‌مرغی ویروس‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 88-99]
 • ویروس اشمالنبرگ مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشورهای همسایه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 24-34]
 • ویروس اشمالنبرگ مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشور های همسایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویروس نیوکاس بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخم‌مرغی ویروس‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 88-99]
 • ویژگی‌های شیمیایی بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای(کوپه) استان کردستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 67-80]
 • ویژگی‌های میکروبی بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای(کوپه) استان کردستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 67-80]

ه

 • هاری ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396 [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 26-35]
 • هماتولوژی بررسی تأثیر عصاره آبی برگ گیاه گزنه (Urtica dioica)بر فراسنجه‌های خون‌شناسی در موش صحرایی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 17-24]