نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفلاتوکسین مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]
 • آگالاکسی جداسازی و شناسائی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مُسری از گوسفند و بز در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 66-74]
 • آلودگی انگلی بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 46-56]
 • آنتی‌بیوتیک بازسازی شبکه ژنی مقاومت به پنی‌سیلین در E.coli با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • آنتی بیوتیک بررسی شبکه ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین تحت کنترل ژن‌های tetA و tetB با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های‌داده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 88-96]
 • آویشن بررسی اثر تجویز داخل رحمی عصاره آویشن در گاوهای مبتلا به آندومتریت بالینی بر میزان وقوع سقط در آبستنی متعاقب [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]

ا

 • اپیدمیولوژی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396 [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 26-35]
 • اسانس ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس بومادران در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایه‌های نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • استان البرز جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 32-40]
 • استان تهران جداسازی و شناسائی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مُسری از گوسفند و بز در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 66-74]
 • استان کردستان بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای(کوپه) استان کردستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 67-80]
 • اسهال گوساله‌ها جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 32-40]
 • اسیدیته بررسی تأثیر مدت زمان نگهداری و برخی خصوصیات شیمیایی ماست بر ماندگاری باکتری‌ های پروبیوتیک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 36-45]
 • اسینتو باکتر بومانی بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایه‌های نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • اشریشیاکلی بررسی میزان آلودگی گوشت گاو تولیدی در شهرستان زاهدان به اشریشیا کلی با روش MPN وتشخیص سویه 7H:157O در نمونه‌های جدا شده به روش PCR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-106]
 • اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • اشورک بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-66]
 • اکراتوکسین مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]
 • اکریپتوسپوریدیوم بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 10-14]
 • الیزا شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم‌خونی عفونی در بلدرچین‌های استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 25-31]
 • اندومتریت بررسی اثر تجویز داخل رحمی عصاره آویشن در گاوهای مبتلا به آندومتریت بالینی بر میزان وقوع سقط در آبستنی متعاقب [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • ایران مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 52-65]

ب

 • باقیمانده دارویی مطالعه باقیمانده داروی فلورفنیکل در گوشت مرغ عرضه شده در استان چهارمحال و بختیاری با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 10-16]
 • باکتری بررسی شبکه ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین تحت کنترل ژن‌های tetA و tetB با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های‌داده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 88-96]
 • باکتری بازسازی شبکه ژنی مقاومت به پنی‌سیلین در E.coli با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • باکتری بیماری‌زا بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-66]
 • باکتری‌های پروبیوتیک بررسی تأثیر مدت زمان نگهداری و برخی خصوصیات شیمیایی ماست بر ماندگاری باکتری‌ های پروبیوتیک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 36-45]
 • بتا-لاکتام بازسازی شبکه ژنی مقاومت به پنی‌سیلین در E.coli با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • بروسلا آبورتوس بهینه سازی استخراج لیپو پلی ساکارید سویه خشن بروسلا آبورتوس به روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 81-87]
 • بلدرچین شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم‌خونی عفونی در بلدرچین‌های استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 25-31]
 • بوقلمون بومی بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 10-14]
 • بومادران ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس بومادران در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • بیماری‌های مخاطی مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 52-65]

پ

 • پنیر کوزه‌ای‌ بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای(کوپه) استان کردستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 67-80]

ت

 • تب خونریزی دهنده کریمه کنگو تشخیص مولکولی ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در گونه‌های کنه جمع‌آوری شده از دام‌های اهلی نوار مرزی ایران-افغانستان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 75-83]
 • تتراسایکلین بررسی شبکه ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین تحت کنترل ژن‌های tetA و tetB با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های‌داده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 88-96]
 • ترکیبات گیاهی مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]
 • تغییر شکل زیستی مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]

ج

 • جداسازی جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 32-40]

ح

 • حداقل غلظت مهارکنندگی بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایه‌های نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • حلال‌های مختلف بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-66]
 • حیوان‌گزیدگی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396 [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 26-35]

خ

 • خاش و حاشیه تفتان بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 46-56]
 • خون سازی بررسی تأثیر عصاره آبی برگ گیاه گزنه (Urtica dioica)بر فراسنجه‌های خون‌شناسی در موش صحرایی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 17-24]

ر

 • روش PCR بررسی میزان آلودگی گوشت گاو تولیدی در شهرستان زاهدان به اشریشیا کلی با روش MPN وتشخیص سویه 7H:157O در نمونه‌های جدا شده به روش PCR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-106]

ز

 • زاهدان بررسی میزان آلودگی گوشت گاو تولیدی در شهرستان زاهدان به اشریشیا کلی با روش MPN وتشخیص سویه 7H:157O در نمونه‌های جدا شده به روش PCR [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-106]
 • زرالنون مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]
 • زنبور عسل بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 46-56]

ژ

 • ژن های مقاومت به تتراسایکلین بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

س

 • ساری ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396 [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 26-35]
 • سقط بررسی اثر تجویز داخل رحمی عصاره آویشن در گاوهای مبتلا به آندومتریت بالینی بر میزان وقوع سقط در آبستنی متعاقب [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • سویه خشن بهینه سازی استخراج لیپو پلی ساکارید سویه خشن بروسلا آبورتوس به روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 81-87]
 • سیستان تشخیص مولکولی ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در گونه‌های کنه جمع‌آوری شده از دام‌های اهلی نوار مرزی ایران-افغانستان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 75-83]

ش

 • شبکه ژنی بررسی شبکه ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین تحت کنترل ژن‌های tetA و tetB با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های‌داده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 88-96]
 • شبکه ژنی بازسازی شبکه ژنی مقاومت به پنی‌سیلین در E.coli با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • شبه طاعون گاوی مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 52-65]
 • شناسایی جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 32-40]
 • شهرستان بابل بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 10-14]

ع

 • عطرمایه بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایه‌های نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • علف مار بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-66]
 • علف مورچه بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-66]
 • عوامل ویروسی مروری بر عوامل ویروسی مولد بیماریهای مخاطی شبه طاعون گاوی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 52-65]

ف

 • فاکتورهای حدت تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-25]
 • فعالیت ضدمیکروبی ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس بومادران در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • فلورفنیکل مطالعه باقیمانده داروی فلورفنیکل در گوشت مرغ عرضه شده در استان چهارمحال و بختیاری با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 10-16]
 • فومنسین مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 84-104]

ک

 • کریپتوسپوریدیوم جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 32-40]
 • کمپیلوباکترژژونی تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-25]
 • کمپیلوباکترکولی تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-25]
 • کم خونی عفونی شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم‌خونی عفونی در بلدرچین‌های استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 25-31]
 • کنه سخت تشخیص مولکولی ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در گونه‌های کنه جمع‌آوری شده از دام‌های اهلی نوار مرزی ایران-افغانستان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 75-83]

گ

 • گاو بررسی اثر تجویز داخل رحمی عصاره آویشن در گاوهای مبتلا به آندومتریت بالینی بر میزان وقوع سقط در آبستنی متعاقب [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • گوسفند و بز جداسازی و شناسائی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مُسری از گوسفند و بز در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 66-74]
 • گوشت مرغ تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-25]
 • گوشت مرغ مطالعه باقیمانده داروی فلورفنیکل در گوشت مرغ عرضه شده در استان چهارمحال و بختیاری با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 10-16]
 • گیاه دارویی بررسی تأثیر عصاره آبی برگ گیاه گزنه (Urtica dioica)بر فراسنجه‌های خون‌شناسی در موش صحرایی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 17-24]

ل

 • لیپو پلی ساکارید خشن بهینه سازی استخراج لیپو پلی ساکارید سویه خشن بروسلا آبورتوس به روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 81-87]

م

 • ماست بررسی تأثیر مدت زمان نگهداری و برخی خصوصیات شیمیایی ماست بر ماندگاری باکتری‌ های پروبیوتیک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 36-45]
 • مایکوپلاسما جداسازی و شناسائی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مُسری از گوسفند و بز در استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 66-74]
 • مایونز ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس بومادران در شرایط آزمایشگاهی و مدل غذایی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-25]
 • مقاومت به تتراسایکلین بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]

و

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز معکوس تشخیص مولکولی ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در گونه‌های کنه جمع‌آوری شده از دام‌های اهلی نوار مرزی ایران-افغانستان [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 75-83]
 • ویژگی‌های شیمیایی بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای(کوپه) استان کردستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 67-80]
 • ویژگی‌های میکروبی بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای(کوپه) استان کردستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 67-80]

ه

 • هاری ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396 [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 26-35]
 • هماتولوژی بررسی تأثیر عصاره آبی برگ گیاه گزنه (Urtica dioica)بر فراسنجه‌های خون‌شناسی در موش صحرایی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 17-24]