نویسنده = محمدجواد بهزادی شهربابک
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 102-113

10.35066/J040.2018.780

محمدجواد بهزادی شهربابک