مروری بر تب اسبی پوتومک (Potomac horse fever)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، بخش انگل‌شناسی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار، بخش انگل‌شناسی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، ایران

10.22034/nfvm.2022.320790.1114

چکیده

تب اسبی پوتومک نوعی سندروم انتروکولیت حاد است که با تولید کولیک خفیف، تب و اسهال در اسب در تمام سنین و همچنین ایجاد سقط در مادیان های آبستن دیده می‌شود. عامل ایجادکننده بیماری نوعی ریکتزیا به نام Neorickettsia risticii است. بیماری تب اسبی پوتومک به نام‌های ارلیشیوز مونوسیتی اسب، تب کانال آب (Ditch fever) ، (Shasta River Crud) و کولیت ارلیشیایی اسب نیز معروف است. این بیماری اولین بار به‌عنوان بیماری دام توسط دامپزشکان بخش مونتگومری ایالت مریلند آمریکا تشخیص داده شد. بیماری در اسب‌های مزارع نزدیک به رودخانه پوتومک (Potomoc)  دیده شد. با انجام مطالعه اپیدمیولوژیک مشخص شد که PHF دارای وقوع فصلی است. با مرور مقالات مختلف و کتاب مرتبط در این زمینه دیده شد که بیشتر موارد این بیماری در ماه‌های ژوئیه ، اگوست و سپتامبر دیده می‌شود. بررسی اپیدمیولوژی PHF نشان داده است که یک ناقل ترماتود در ایجاد این بیماری نقش دارد. جداسازی و تعیین عامل ایجادکننده بیماری از موارد کلینیکی PHF با استفاده از کشت سلول متداول و یا انجام آزمایش PCR انجام می‌شود. این بیماری در بسیاری از نواحی امریکا و کانادا با استفاده از آزمایش آنتی‌بادی فلورسانت غیر مستقیم تشخیص داده شده است که در تأیید تماس قبلی حیوان با عامل بیماری‌زا است. در گسترش‌های خون آماده شده از موارد کلینیکی اسب، باکتری (N. risticii) در مونوسیت‌ها قابل مشاهده نیست و این مورد برعکس مورد آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم (A. phagocytophilum) است که بلافاصله با مشاهده آناپلاسما در گرانولوسیت‌های آلوده در گسترش تهیه شده از خون محیطی در اسب تشخیص انجام می‌شود. باکتری (N. risticii) از ترماتودهای رها شده از حلزون‌های آب شیرین جداسازی شده است. این بیماری مسری نیست. بیماری PHF یک بیماری جدی و مرگ‌آور است. از نظر کلینیکی اسب‌های بیمار ناقل بیماری نیستند و آنها را می‌توان در کنار اسب‌های سالم و غیر عفونی نگهداری نمود. این بیماری نوعی بیماری مشترک انسان و دام (زئونوز) نیست. توجه دامپزشکان به احتمال وجود این بیماری در اسب و توجه به عامل آب و هوا در ایران ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review Study on Potomac Horse Fever

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdi-goudarzi 1
  • Seyed Jalal Mirian 2
  • Gholamreza Karimi 2
1 Associate Professor, Department of Veterinary Parasitology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Iran
2 Assistant Professor, Department of Veterinary Parasitology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Iran
چکیده [English]

Potomac Horse Fever (PHF) is an acute enterocolitis syndrome causing mild colic, fever and diarrhea in all life stages in horses. It is also responsible for abortion in pregnant mares. The agent of PHF was diagnosed as Neorickettsia risticii. PHF was first diagnosed as a livestock disease, by veterinarians in Maryland State of USA in horses living around Potomac River. Since, most of the cases of disease were recorded in July, August and September, then it was regarded as a seasonal disease. Later studies revealed that a trematode vector takes the role as a vector for transmission. Routine cell culture and PCR were used for clinical diagnosis of the PHF. Using indirect fluorescent antibody tests revealed positive cases in most places of Canada and America, which regarded as former contacts with the agent of disease. Neorickettsia risticii could not be seen in monocyte in prepared blood smears from clinical cases of horses and this is contrary to Anaplasma phagocytophilum which very easily seen in granulocytes of blood in infected horses. Neorickettsia risticii has been isolated from released trematodes from fresh water snails. PHF is not a contagious disease and infected horses could be kept near susceptible horses. PHF is not regarded as a zoonosis. It is concluded that related veterinarians to horse industry in Iran should be informed about the possible occurrence of disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horse fever
  • Potomac
  • Ehrlichia
  • Neorickettsia