بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 گروه انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

کریپتوسپوریدیوم از جمله بیماری‌های مهم در دام، طیور و انسان است که هم از نظر بهداشتی و هم از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. این بیماری توسط انگل‌های جنس کریپتوسپوریدیوم ایجاد می‌شود که یک تک‌یاخته انگلی از شاخه اپی‌کمپلکسا است. این انگل منجر به اختلال در دستگاه گوارش و بروز اسهال یا درگیری دستگاه تنفس می‌گردد.مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل در سال 1395 انجام گرفت.در این بررسی، تعداد 200 نمونه مدفوعی از بوقلمون‌های بومی تهیه و با روش ذیل نلسون مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به ‌دست آمده از 200 نمونه مورد بررسی، در 15 درصد نمونه‌ها آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم مشاهده شد. جنس نر و ماده از لحاظ میزان شیوع آلودگی اختلاف معنی‌داری نداشتند. میزان آلودگی در فصل پاییز بیشتر از دیگر فصل‌ها بود.نتایج حاصله از این بررسی نشان داد که آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل نسبتاً زیاد می‌باشد، لذا لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گرفته و راهکارهای مناسبی در رابطه با پیشگیری و کنترل این بیماری ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Cryptosporidium parasite infection of native Turkeys in Ba-bol city

نویسندگان [English]

  • Jafar Hossienzadeh marzenaki 1
  • Mohammad Reza Yousefi 2
چکیده [English]

Cryptosporidium is one of the most important diseases in livestock, poultry and humans; which is important both in terms of health and economics. It is caused by parasites of the genus Cryptosporidium, which is a parasitic apicomplexa protozoa. These protozoa can cause enteric infections, diarrhea, or respiratory infections. The present study aimed at determining infection with Cryptosporidium in native turkeys of Babol region. In the present study, 200 fecal samples from native turkeys were prepared and examined in 2016. Based on our results, from 200 examined samples, cryptosporidium infection was seen in 15% of the cases. There was no significant difference in infection rate between males and females. Pollution rates were higher in autumn than in other seasons. According to our results, native turkeys' cryptosporidium infection rate in Babol is high.  Therefore, more studies are needed in this field, and appropriate strategies for preventing and controlling this disease need to be presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babol city
  • Cryptosporidium
  • Native Turkeys