بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کریپتوسپوریدیوم از جمله بیماری‌های مهم در دام، طیور و انسان است که هم از نظر بهداشتی و هم از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. این بیماری توسط انگل‌های جنس کریپتوسپوریدیوم ایجاد می‌شود که یک تک‌یاخته انگلی از شاخه اپی‌کمپلکسا است. این انگل منجر به اختلال در دستگاه گوارش و بروز اسهال یا درگیری دستگاه تنفس می‌گردد.مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل در سال 1395 انجام گرفت.در این بررسی، تعداد 200 نمونه مدفوعی از بوقلمون‌های بومی تهیه و با روش ذیل نلسون مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به ‌دست آمده از 200 نمونه مورد بررسی، در 15 درصد نمونه‌ها آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم مشاهده شد. جنس نر و ماده از لحاظ میزان شیوع آلودگی اختلاف معنی‌داری نداشتند. میزان آلودگی در فصل پاییز بیشتر از دیگر فصل‌ها بود.نتایج حاصله از این بررسی نشان داد که آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل نسبتاً زیاد می‌باشد، لذا لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گرفته و راهکارهای مناسبی در رابطه با پیشگیری و کنترل این بیماری ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Cryptosporidium parasite infection of native Turkeys in Ba-bol city

نویسندگان [English]

  • Jafar Hossienzadeh marzenaki
  • Mohammad Reza Yousefi