کلیدواژه‌ها = باکتری
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

بهمن فاضلی نسب؛ محمد رهنما؛ سعید شهریاری


شماره‌های پیشین نشریه