بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از سگ های بدون علائم کلینیکی در شهرستان زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان

2 گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل

10.35066/J040.2018.302

چکیده

بیماری سالمونلوز با گسترش بالای جهانی، یکی از مهمترین بیماری های زئونوتیک انسان و حیوانات می باشد. مدفوع تقریبا همه حیوانات از قبیل سگ ممکن است به عنوان یک منبع بالقوه عفونت سالمونلا در انسان و حتی دیگر حیوانات باشد. با توجه به افزایش نگهداری سگ در میان مردم، به ویژه کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند، خطر افزایش انتقال عفونت سالمونلا به انسان وجود دارد. بدلیل کمبود اطلاعات مربوط به نقش سگ ها به عنوان منبع عفونت سالمونلا در انسان در زابل (جنوب شرقی ایران)، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی سالمونلا در سگ های منطقه سیستان و نقش آن به عنوان منابع بالقوه عفونت در انسان انجام شد.
در این پژوهش نمونه ها با استفاده از سواب رکتال از 250 سگ روستایی فاقد علائم بالینی جمع اوری شد. نمونه ها در محیط های عمومی و اختصاصی کشت و با استفاده از تست های رایج آزمایشگاهی تعیین هویت گردید. سپس ایزوله های تعیین هویت شده با استفاده از روش مولکولی(PCR) و پرایمرهای عمومی در سطح جنس مورد شناسایی قرار گرفتند. در این تحقیق 58 ایزوله سالمونلا از 250 نمونه سواب رکتال تعیین هویت گردید. بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های کوتریموکسازول، جنتامایسین، تتراسیکلین و نالیدیکسیک اسید مشاهده شد.
جداسازی سویه های زئونوتیک سالمونلا از سگ های فاقد علائم بالینی، آنها را به عنوان یکی از خطرناکترین عوامل انتشار باکتری سالمونلا در محیط و خطری برای بهداشت عمومی و سلامت حیوانات معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency and Antimicrobial Resistance Pattern of Salmonella Spp in Asymptomatic Rural Dog in Zabol

نویسندگان [English]

  • reza mir 1
  • Zahra Rashki Ghalehnoo 2
1 vet medicine cennter of sistan and baluchistan
چکیده [English]

Salmonellosis is one of the most important case of zoonotic diseases with global distribution. Rural dogs may not show clinical signs of Salmonella infection. Feces of nearly all-animal species including dogs may serve as a potential source of Salmonella infection to humans and even to other animals. Due to the increase in dog keeping among the people especially those living within the rural regain in Sistan, there is an increased risk of transmission of Salmonella infection to humans. The aim of this study is to determine the carrier status of Salmonella in dogs and their role as potential sources of infection to humans.
In this research, rectal swabs of 250 asymptomatic rural dogs from Zabol rural regains were cultured in general and specific media, identified by using common laboratory tests and evaluated by PCR using universal at the genus level. Salmonella isolates were tested for antimicrobial susceptibility applying standard methods. In this study, 58 isolates of Salmonella were identified from 250 rectal swabs. The highest resistance was to antibiotics co-trimoxazole, gentamycin, tetracycline and nalidixic acid. Isolation of Salmonella spp. from asymptomatic dogs makes them dangerous source of Salmonella and a treat for human and animal health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • dogs
  • Southeast of Iran
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
بهار و تابستان 1397
شهریور 1397
صفحه 44-50
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 31 شهریور 1397