اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار مجله تازه‌های میکروب‌شناسی دامپزشکی

نشریه‌ی تازه‌ها در میکروب‌شناسی دامپزشکی با هدف  اطلاع‌رسانی و نشر تازه‌ترین نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقمندان و به منظور تبادل تجربه‌ها و دست‌آوردهای تازه‌ی علمی در مجامع علمی- پژوهشی و دانشگاهی کشور در محورهای مختلف میکروب‌شناسی دامپزشکی اقدام به انتشار مقالات علمی می نماید. گستره‌ی مقالات مورد پذیرش در این نشریه شامل پژوهش‌های بنیادی، تحقیقات کاربردی، توسعه ای، تحقیقات اپیدمیولوژیک و مطالعات بالینی در زمینه‌ های مختلف میکروب‌شناسی دامپزشکی می باشد. این نشریه به صورت دو فصلنامه و به زبان فارسی با خلاصه مقالات انگلیسی منتشر می‌شود.