پرسش‌های متداول

رتبه بندی جدید نشریات وزارت علوم به چه نحویی است؟

بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب ۲/۲/۱۳۹۸، به جای دسته بندی نشریات به صورت علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی، تمامی نشریات مشمول این آیین نامه با عنوان یکسان "نشریه علمی" شناخته می شوند و رتبه کسب شده در ارزیابی های سالانه به عنوان "اعتبار نشریه" قلمداد می گردد. بنابراین در رابطه با ارزیابی‌های مختلف نظیر ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمی و کفایت دستاوردهای پژوهشی رساله / پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، رتبه نشریات علمی در ارزیابی‌های سالانه مورد توجه قرار می‏‬ گیرد و محاسبه امتیاز مقاله بر اساس رتبه نشریات شامل بین‏‬ المللی، الف (خیلی خوب)، ب (خوب). ج (متوسط)  یا د (ضعیف) صورت خواهد گرفت.

رتبه بندی جدید نشریات وزارت علوم در کجا قابل مشاهده است؟

از طریق آدرس اینترنتی زیر می توانید رتبه هر نشریه را از نظر وزارت علوم مشاهده نمایید.


journals.msrt.ir