به نام خدا

 
 

 

نشریه "تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی"در ارزیابی نشریات علمی کشور که توسط وزارت علوم در سال 1399 انجام گرفت به عنوان نشریه علمی با رتبه خوب (ب) پذیرفته شد.

 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل در پائیز سال 1396 موفق به اخذ مجوز از وزارت علوم جهت انتشار نشریه "تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی" گردید. در حال حاضر این مجله به صورت دو فصلنامه می‌باشد. زمینه‌ی کاری مجله مذکور گستره‌ی پژوهش‌های بنیادی، تحقیقات کاربردی،  تحقیقات اپیدمیولوژیک و مطالعات بالینی در زمینه‌ی آخرین تحقیقات میکروب‌شناسی دامپزشکی می‌باشد. مقالات در حوزه های مختلف علم میکروبیولوژی از جمله باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، قارچ‌شناسی، تک‌یاخته‌شناسی و ایمنی‌شناسی و در حوزه های مرتبط با بیماری‌های عفونی کلیه حیوانات اهلی، پرندگان، آبزیان و حیات وحش قابل پذیرش می‌باشند.

شماره جاری: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران

صفحه 1-9

امیرسجاد جعفری؛ مهدی راسخ؛ داریوش سعادتی؛ فائزه فقیهی؛ مهدی فضلعلی پور؛ سحر خاکی فیروز؛ تهمینه جلالی؛ زهرا احمدی


مقاله مروری

4. مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران

صفحه 46-55

محمد جواد بهزادی شهربابک


مقاله پژوهشی

5. بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز درکرمانشاه، یک مطالعه تفکیکی مقطعی

صفحه 56-66

مهرداد پویانمهر؛ عاطفه نیک قلب؛ مسعود دارابی