دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1402 

مقاله پژوهشی

تعیین میزان حدت و تغییرات هیستوپاتولوژی بسنوتیا بسنویتی در تخم‌مرغ جنین‌دار

صفحه 1-7

10.22034/nfvm.2023.400320.1188

شادزی متکلمی؛ مرضیه کفایت؛ سید رضا حسینی؛ میلاد حمزه علی طهرانی