دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1399 

مقاله پژوهشی

تشخیص مولکولی ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در گونه‌های کنه جمع‌آوری شده از دام‌های اهلی نوار مرزی ایران-افغانستان

صفحه 1-9

10.22034/nfvm.2021.128845

سحر اسدالهی زوج؛ داریوش سعادتی؛ مهدی راسخ؛ فائزه فقیهی؛ مهدی فضلعلی پور؛ سحر خاکی فیروز؛ تهمینه جلالی؛ زهرا احمدی


مقاله مروری

مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشورهای همسایه

صفحه 24-34

10.22034/nfvm.2021.128913

سحر اسدالهی زوج؛ امیرسجاد جعفری؛ امیرمسعود جعفری نوزاد؛ مهدی راسخ؛ علی سارانی؛ حسن بخشی


ردیابی آنتی‌بادی علیه تحت تیپH5 آنفلوانزای پرندگان در زرده تخم اردک‌های بومی استان گیلان، 1399

صفحه 89-96

10.22034/nfvm.2021.138089

محمد حسین فلاح مهر آبادی؛ حمیده نجفی؛ پوریا معتمد چابکی؛ حسین حسینی؛ عباس برین؛ زهرا ضیافتی کافی؛ علی هژبر راجعونی؛ ایرج اشرافی تمای؛ ناصر صدری؛ آرش قلیانچی لنگرودی