کلیدواژه‌ها = استافیلوکوکوس اورئوس
تعداد مقالات: 3
3. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

محمد رهنما؛ بهمن فاضلی نسب؛ ایوب مزارعی؛ علی شهریاری


شماره‌های پیشین نشریه