دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1398 
جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز

صفحه 32-40

10.35066/J040.2019.261

غلامرضا کریمی؛ حبیب الله پایکاری؛ شهلا ریواز؛ وحید نصیری؛ محمد عبدی گودرزی؛ محمدمهدی رنجبر


بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران

صفحه 75-83

10.22034/nfvm.2020.118317

امیرسجاد جعفری؛ مهدی راسخ؛ داریوش سعادتی؛ فائزه فقیهی؛ مهدی فضلعلی پور؛ سحر خاکی فیروز؛ تهمینه جلالی؛ زهرا احمدی


مقاله مروری

مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها

صفحه 84-104

10.22034/nfvm.2020.122887

احسان اسکوئیان؛ فاروق کارگر؛ حسن کرمانشاهی؛ مهدی سالاری پور