دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
5. جداسازی و شناسایی تک‌یاخته کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله دراستان البرز

صفحه 32-40

10.35066/J040.2019.261

غلامرضا کریمی؛ حبیب الله پایکاری؛ شهلا ریواز؛ وحید نصیری؛ محمد عبدی گودرزی؛ محمدمهدی رنجبر


9. تشخیص مولکولی ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در گونه‌های کنه جمع‌آوری شده از دام‌های اهلی نوار مرزی ایران-افغانستان

صفحه 75-83

سحر اسدالهی زوج؛ داریوش سعادتی؛ مهدی راسخ؛ فائزه فقیهی؛ مهدی فضلعلی پور؛ سحر خاکی فیروز؛ تهمینه جلالی؛ زهرا احمدی


مقاله مروری

10. مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماری‌زایی و روش‌های از بین بردن آنها

صفحه 84-104

احسان اسکوئیان؛ فاروق کارگر؛ حسن کرمانشاهی؛ مهدی سالاری پور