نویسنده = بهمن فاضلی نسب
تعداد مقالات: 7
2. اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-10

بهمن فاضلی نسب؛ زهرا یزدان پور


7. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.35066/J040.2018.895

محمد رهنما؛ بهمن فاضلی نسب؛ ایوب مزارعی؛ علی شهریاری