دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، اسفند 1401 
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی 4 گیاه دارویی بر 10 باکتری استاندارد

صفحه 19-30

10.22034/nfvm.2022.361192.1153

بهمن فاضلی نسب؛ سعیده سعیدی؛ فرزانه فاضلی؛ فاطمه بیدرنامنی؛ زهرا بیگمی


ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ

مطالعه انگل های خونی در گاوهای استان گیلان، ایران

صفحه 41-46

10.22034/nfvm.2022.339367.1138

زهرا دربندی؛ حسین جوان بخت؛ حمید حسین خضری


مقاله پژوهشی

تالاب میقان استان مرکزی، مرکز ورود ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگانH5، ایران، 1395

صفحه 47-58

10.22034/nfvm.2022.350543.1147

مینو مطهر؛ هادی کیوانفر؛ عبدالحمید شوشتری؛ محمد حسین فلاح مهر آبادی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی


فراوانی ژن‌های مقاومت به تتراسیکلین در انتروکوکوس‌های جدا شده از مواد غذایی شهر قم

صفحه 68-78

10.22034/nfvm.2022.361630.1154

هما طباطبایی؛ محسن زرگر؛ عباس مروتی؛ علی جوادی؛ اشکان دیربازیان؛ مهرداد معماریان